Sverigetråden - Valfuskupplagan

Attached: hoppsan.png (988x846, 689.38K)

Första för politikdamp.

Attached: Borgerlig Integritet, Cool Elegans.jpg (1473x1666, 362.98K)

duktiga de är som röstar, babbeluringarna :)

>sossemaffian valfuskar (surprise surpise)
>räcker inte
lol.

*HMF:ar i tråden*

Attached: Screenshot 2022-09-16 at 09-08-30 _int_ - International » Thread #170913207.png (737x116, 31.86K)

JAAAAA DAMPA DAMPA DAMPA JAAA POLITIK SOM ÄR SÅ JÄTTE KUL JALÅDA HÖGER VÄNSTER RAKT FRAM DAMPA TJIHOOO

Det är oironiskt ett nazistiskt knep att försöka förknippa vissa folkgrupper med äckel-känslor

basé

Har tråkigt på kneg och vill bråka om något. Nån som vill bråka?

Attached: 1663312668706.gif (365x498, 3.29M)

Ett bra tips är att skaffa en träplanka och borra/skär så att handtaget på förren får plats. Så att ingen kan vrida på handtaget

Attached: 1657182557766.png (1280x1397, 1.29M)

*bajsar i tråden*

Attached: gotta poop quick.webm (640x360, 2.84M)

Vad tar ni i bänk?
själv tar man stabila 60.

Attached: 1645381279733.png (640x420, 184.22K)

>JAAAAA DAMPA DAMPA DAMPA JAAA POLITIK SOM ÄR SÅ JÄTTE KUL JALÅDA HÖGER VÄNSTER RAKT FRAM DAMPA TJIHOOO
Skyll på OP, det böget.

>Det är oironiskt ett nazistiskt knep att försöka förknippa vissa folkgrupper med äckel-känslor
Är SD en folkgrupp nu?

>basé
Touché!

Hur säger man "CEO of Bice™" på japanska? :3

Har fransk balkong så tveksamt att någon ens kan stå där men funderar på att bara spika igen dörren. Använder ändå bokstavligen aldrig balkongen

Kan du lyfta 60 bänkar?!

McDonalds är 100% genuint svenskt

Kung trollfejs!

Attached: Mr House Alpha.jpg (400x400, 18.94K)

60 här med, fucking pinsamt. I min ungdom kunde jag bänka 110, men nu har jag knappt varit på gymmet i åratal

Du får ju ta något jag inte kan argumentera emot din horunge. Dånken är lika ursvenskt som raggare.

Attached: 1663312991067.jpg (697x980, 195.47K)

>McDonalds är 100% genuint svenskt
Tänker du återuppliva politikskovet från förra tråden?

うんこの社長

60 pannor

>Är SD en folkgrupp nu?

SD-väljare är en grupp av folk

Neetbrevar/knegbrevar ration i trån just nu?

>Nyans hävdar valfusk
menar de inte erkänner?

vadå stekpannor eller

Hembränt nu det är ursvenskt

Jaja vi vet att du låtsades vara efterbliven, grattis du fick folk tro att du är efterbliven.

haha aa

Lidande är ursvenskt

Attached: 1650867838559.jpg (655x684, 75.6K)

Tänk om nyans fått 4% och mp och L åkt ut. Då hade vi snackat intressant val. Nu är allt tråkig bajs som vanligt med 20k babbar istället för 100k om året.