Sverigetråden

fack ju

Attached: namnlös.png (225x225, 80.82K)

Other urls found in this thread:

youtu.be/LCH1AsUydSc

Attached: 1662497286381792.webm (1280x720, 596.59K)

plo klun

för mig är det kit fisto

Attached: 1644226340170.webm (640x360, 2.32M)

>bianca
asg så går det när man skojar med psyksjuka incels från Any Forums

kit fisto är neger :DDDD

:/

chuddes hus när han får damp över att borgarna sänker hans bidrag

Attached: 15358241726.webm (1280x720, 2.99M)

kingen

Attached: databank_kitfisto_01_169_21517d01.jpg (1560x780, 99.68K)

youtu.be/LCH1AsUydSc

minns ni

Kid fisto

båpp marli gräsrökare :DD

va

men stå upp då jävla kukhelvete

dds pedo

Fyfan för moderaterna, hur kan SD ge makt till såna avskum.

Attached: 1643326322312.png (2652x2860, 2.77M)

det stämmer kanske med fjortisar att de inte kan hålla fokus mer än 2 minuter. Själv stannar jag hellre upp och läser något med lite vikt och längre ”memoarer” än one-liners utan värde. Denna tråden är nerlusad med liknande skräp som jag bidrar med nu och därför ointressant i nuläget.

reggae rastaflätor :DDD

lol kommer ni ihåg när bängen dampade ur på BLM-aktivisterna?

Attached: 1591274355606.webm (1280x682, 1.98M)

å nej nej nej AAAAAAHHAHAHAHAHHAHAAHAHAHHAH

Attached: Lexi Belle - 28.png (765x669, 544.53K)

umm va

Attached: 1636376982479.webm (480x854, 675.41K)

behöver du hjälp

Attached: 1657174966942.jpg (1422x1390, 1023.57K)

Attached: 1656614975822.webm (288x640, 2.85M)

that you dared

Attached: 1662306281044206.jpg (961x961, 88.18K)

så var man vaken igen då. blir en fin natt d1a

min favorit cadde bild

jag fast efter en armhävning

Attached: 1558462343.jpg (1920x1080, 334.52K)

ska upp om 6 timmar. the cp life

själv har man suttit och supit de senaste fem timmarna

>dkn man var neet förlorare för 7 år sen
>bestämde mig för att börja spara 500kr varje månad
>efter 5 års sparande var jag fortfarande neet förlorare, men med 30k på kontot
>började ta körlektioner
>klarade teorin och uppkörningen på första försöket
>2 år senare har jag jobb, men sitter fortfarande här och låtsas att jag är neet förlorare
känns bra
detta kan bli duuuuuuuuu

näst bästa

Attached: 1558093154671.png (596x596, 746.69K)

hmmm

Attached: 163230329070.png (538x1843, 1.01M)

vad för jobb?

vadå för jävla jobb då? va? va? va?

Synd att man inte får spara när man lever på soc.

är hellre en neet favä

breva den autobots roll out