/polska/

edycja anibe

Attached: hitagi.jpg (350x500, 59.03K)

Other urls found in this thread:

youtube.com/watch?v=hLVmqzL-Qyc
twitter.com/SFWRedditVideos

best girl

Attached: pjLx9PQ.jpg (3169x5000, 765.26K)

halo

Attached: 1663100377185731.jpg (805x999, 187.67K)

ani be, ani me, ani kukuryku

dzień dobry

Attached: franck.jpg (900x899, 98.6K)

prawie skończyłem
czujdobrze, to już chyba 4 dzień jak ten rynuek męczę
oczywiście on&off

hahahahahahahahahha

"no"

Attached: poland to ask.png (642x672, 468.67K)

this happens every year or two, don't worry about it
same with german reparations

zajmiemy moskwę i sami zabierzemy

Attached: 1663021864934871.gif (500x379, 72.49K)

You can have them. You don't have any significant painters so treat is as a gift. I hope you will be less uncultured swines thanks to these paintings

teraz wiosna polskiej kultury
mamy wieśmina i cyberbuga

>youtube.com/watch?v=hLVmqzL-Qyc
wieczne polaczki

Attached: 1662225471698386.png (812x806, 797.29K)

Trochę tak aczkolwiek gry komputerowe to jeszcze nie poziom obrazów czy innych dzieł sztuki a z tymi niestety kiepsko bo rządowi nie zależy na rozwijaniu naszej kultury bo po co takiemu systemowi artyści i wolnomyśliciele. Jedyne co się "rozwija" to jakaś reakcyjną sztuka nowoczesna (aż dziwne, że PiS jeszcze nie zlecił nowych pisrealistycznych dzieł). Poza tym jesteśmy zamerykanizowani do cna :(
t. user początkujący malarz

prawda, ale przecież kiedyś to się odbywało przez patronat
wychodzi na to że po prostu ludzie to chamy
z resztą słychać po nowoczesnej muzyce

Attached: 1661770062397328.png (505x776, 369.5K)

pije kawe

Attached: 1653688261845.png (324x447, 171.47K)

smacznego

Ech prawda

smacznej kawusi

ale mi dobrze teraz.

uffffffffffffffff

Attached: 1643904706503.png (850x1155, 1.69M)

trup tu tupta

Attached: 1662669085281809.gif (288x540, 2.26M)